O NAS 

Nasza firma oferuje pomoc w wypełnianiu dokumentów i składaniu ich w odpowiednich urzędach Administracyjnych. Możemy również w Twoim imieniu wykonać zadania przez Ciebie powierzone jeśli wyrazisz tylko taką potrzebę. Sporządzimy odpowiednie pełnomocnictwo, a jeśli będzie to konieczne poświadczone notarialne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, jednakże jeśli nie znalazłeś tego czego szukałeś proponujemy kontakt w celu przeanalizowania zagadnienia.

Do głównych naszych zadań należy;

  • Wypełnianie dokumentów i wniosków dla urzędów
  • Reprezentowanie przed organami Administracji Państwowej
  • Występowanie o Koncesje
  • Rejestracja Spółek, pośrednictwo w zbyciu/zakupie udziałów
  • Nadzorowanie przebiegu postępowań administracyjnych
  • Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe
  • Wirtualne biuro na potrzeby rejestracji
  • Przyjmowanie zleceń nietypowych